Metodika a pracovné postupy

Prehľad dostupných materiálov :

  • prehľad a použitie podlahových padov
  • prehľad nákladov na upratovanie pri používaní podlahových systémov Helfer
  • zrovnanie pri renovácii tvrdých podlahových povrchov medzi metodou
  • kryštalizácie a (ko)polymerovým náterom
  • ošetrenie tvrdých podláh